ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden geacht door u te zijn geaccepteerd op het moment dat u via deze website producten bestelt. Leest u daarom deze voorwaarden zorgvuldig door. RDM Financial Services BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, door verandering van deze pagina. Controleer daarom de inhoud van deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u kunt instemmen met eventuele wijzigingen.

1. Prijzen
Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en (in voorkomend geval) invoerrechten en eventuele andere heffingen van overheidswege.

2. Levering
Alle producten die op deze website worden aangeboden kunnen door ons onder normale omstandigheden uit voorraad worden geleverd. Na ontvangst van de bestelling wordt deze zo snel mogelijk verwerkt. Bestellingen worden normaliter binnen twee tot vier werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd. Aan de hier genoemde algemene levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.
Mochten wij één of meer producten tijdelijk niet op voorraad hebben, dan houden wij de totale bestelling maximaal vijftien werkdagen op. Indien één of meer producten dan nog niet kunnen worden geleverd dan zullen wij de overige bestelde producten wél uitleveren. Eventueel kunnen voor de niet beschikbare producten vervangende producten worden aangeboden.
Wij behouden ons voorts het recht voor een bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van onder andere de hoogte van het totaalbedrag, openstaande facturen of het betalingsgedrag in het verleden.

3. Afleveradres
De door u bestelde producten worden voor uw rekening en risico geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Verzekert u zich daarom van de juistheid van het afleveradres door deze zorgvuldig te controleren vóórdat u de bestelling plaatst. Mocht u een onjuistheid in het afleveradres opmerken ná het plaatsen van uw bestelling, neemt u dan zo spoedig mogelijk per e-mail contact met ons op.

4. Onjuiste levering
Wij besteden uiterste zorg aan een snelle en correcte levering van de door u bestelde producten. Mocht u niettemin een onjuist product hebben ontvangen, zal dit product door ons kosteloos worden omgeruild voor het juiste product. In voorkomend geval dient u ons binnen vier dagen na ontvangst van de onjuiste product per e-mail in kennis te stellen.


5. Annuleren van een bestelling U kunt uw bestelling binnen veertien werkdagen zonder opgaaf van redenen herroepen (afkoelperiode). U dient ons in voorkomend geval daarvan zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de genoemde termijn, per e-mail in kennis te stellen.
Is de bestelling inmiddels geleverd, dan verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met zowel de goederen als het verpakkingsmateriaal.
Na ontvangst en acceptatie van de door u geannuleerde en teruggezonden bestelling vindt binnen 14 dagen terugbetaling plaats van het totale aankoopbedrag. Houdt u er rekening mee, dat de retourkosten van de geannuleerde bestelling voor uw eigen rekening zijn.
Leest u alstublieft eveneens het onderdeel Verzending en retourneren van onze website zorgvuldig door.

6. Garantie en aansprakelijkheid
Op de producten die via deze website worden aangeboden zijn zowel de garantiebepalingen van de producent als de algemeen geldende wettelijke garantiebepalingen voor consumenten van toepassing. In geen enkel geval wordt de invloed c.q. werking van een product gegarandeerd, omdat deze mede afhankelijk is van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de consument afgestemde gebruik van het product.
Voorts zijn de producent noch wij aansprakelijk voor een verkeerd of onjuist gebruik van een product, dan wel een onbedoelde en ongewenste wisselwerking met andere gelijktijdig gebruikte producten en/of geneesmiddelen.

Lees altijd vóór gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van het betreffende product. De gebruiksaanwijzing van de producten worden ook op deze website gepubliceerd. De productspecificaties, het voorgestelde gebruik en alle andere op de website gepubliceerde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen niet worden uitgelegd als een individuele aanbeveling en/of een vervanging van een deskundig advies.

7. Privacy
RDM Financial Services BV is vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd, in volledige overeenstemming met de Richtlijn Bescherming van persoonsgegevens (95/46/EG). Persoonsgegevens worden op deze website alleen gevraagd en bewaard indien en voorzover technisch en administratief noodzakelijk.
Leest u alstublieft onze actuele en uitvoerige Privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie die is verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals in de verklaring is omschreven.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. In het geval van overmacht hebben wij het recht om uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In voorkomend geval zullen wij u daarvan schriftelijk dan wel per e-mail in kennis stellen en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden onredelijk en onbillijk zou zijn naar algemeen maatschappelijk aanvaardde maatstaven.

9. Klachten en geschillen
Heeft u een klacht over de geleverde producten of over de geleverde diensten, dan dient u deze binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen per e-mail kenbaar te maken. Vanzelfsprekend zullen wij trachten om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Indien er geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, dan kan een geschil of klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke of gerechtelijke instantie.

10. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen zullen dienen voor de bevoegde rechter in Nederland.

RDM Financial Services BV, Juni 2010.
Gewijzigd: November 2013

---

Info

 • Gratis verzending

  Alle bestellingen boven de €50,- worden gratis bezorgd.

 • 14 dagen bedenktijd

  Binnen 14 dagen kunt u het product terugsturen en krijgt u het volledige aankoopbedrag teruggestort op uw rekening.

 • Niet goed geld terug

  180 dagen niet goed geld terug (voorwaarden)

 • Contact

  Snelle en professionele service via mail.

 • Dierproefvrij

  Onze producten zijn niet getest op dieren.